SOCIAL RESPONSIBILITY

Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een streven naar goede resultaten

zonder dat dit ten koste gaat van mens, dier en omgeving.

Binnen wehkamp.nl zijn in 2013 voorbereidingen getroffen om in 2014 een compleet nieuw MVO-beleid te realiseren. Samen met EY (het voormalige Ernst & Young) is een interne analyse gemaakt van de huidige stand van zaken en zijn de wensen vanuit wehkamp.nl voor de toekomst geïnventariseerd. Daarnaast bracht een externe analyse de verwachtingen in kaart van een aantal belangrijke stakeholders. Uit deze analyses blijkt dat wehkamp.nl al veel stappen heeft gezet op het gebied van MVO. Nu moet de richting worden gekozen die bij de organisatie past, zodat in de toekomst ambities en doelstellingen haarfijn op elkaar kunnen worden afgestemd.